ℓαмσѕн
Doudi : $

كثرْ المططَر ر ر ,
كثرْ الششّجر ,
كثر الضّيآعْ بسسَآحة الْع م ر ,
كثر المَللْ ,
كثرْ الغيآ آ آ بْ اللّيْ رسسَى فيْ موططنيْ ,

كثرْ الآمآنيْ الليْ تطُوفْ بممَرسسميْ ,
كثر ال آنآ فيْ ضحكتيْ ,
كثرْ الرّحيْل فيْ بسسْمتك ,
آ شْ تَ قْ تْ لكْ. ! آححححتَجتْ لكْ ,

اموتت واسمككك بقلبي :(

: )

آنا لمم آحبكك
لذآ
ولذآ
ولذآ
آنا آحببتككَ
لعجائببّ ذاتككَ :$
ولطيبةة قلبككَ :$
وخلآصةة آخلاقككَ :$

BY : LAMA Ebrahim : )

: (
وآنتهى كل شي ..!

وآنتهى كل شي ..!

لآتقول آشتقت لكَ ! 
قل رآحو ورجعت لكَ … !
: )

لآتقول آشتقت لكَ !
قل رآحو ورجعت لكَ … !
: )

:$

بَسْ ” إنتيّ ” آللي تعرفيَنْ أسَرآر قلبَيْ و آلحَنييْين

بَ آبَقىْ عَلى نفسْ آلوعد ، أشآرڪِڪْ حِلو آلحَيآة ُ و مُرهآ

( ولآ تَحزنيَنْ )

.. أبَغآڪِ دآيَمْ تِضحڪيَنْ

( و لأنْ آلفرحْ لآيَقْ عَليڪْ ، أبَغآڪْ دآيَمْ ( تفرحيَنْ


^ mejo and Ranosh :$